Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Crocodile Mummy Kept Dozens of Baby Crocs Under Wraps

High-resolution scans of a sizable Egyptian crocodile mummy revealed unexpected stowaways that the croc had literally been keeping under wraps for 2,000 years.

via Live Science http://ift.tt/2gxJp74

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου