Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Coconut Crab's Pinch Is Strongest in the World

The coconut crab has the strongest pinch per body weight of any animal but the alligator.

via Live Science http://ift.tt/2gbw8jV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου