Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

1st Evidence of Strange Quantum Effect Possibly Seen in Empty Space

A strange quantum phenomenon predicted more than 80 years ago may have finally been observed in nature, thanks to a neutron star.

via Live Science http://ift.tt/2fMyl1l

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου