Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

The Clever Way Females Fend Off Male Fish with Big Genitals

Male mosquitofish with bigger genitals are typically best at coercing females into the "sack," but now researchers have found that females that are not interested in such pushy lovers grow bigger brains to fight back.

via Live Science http://ift.tt/2gh3IFA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου