Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Remains of 5,000-Year-Old Egyptian City Unearthed

The city dates to the early dynastic period when the first pharaohs ruled a united Egypt. A cemetery discovered there holds at least 15 burials, one of which has the skeleton of person in a fetal position inside.

via Live Science http://ift.tt/2fYoLcD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου