Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

In Images: 'Field Guide' Showcases Bizarre and Magnificent Prehistoric Mammals

Extinct mammals that once roamed the Earth are weirder and more wonderful than you might expect.

via Live Science http://ift.tt/2gdn3rv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου