Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Aliens Are Never the Answer

Weird and mysterious radio signals coming from outer space often are followed by claims of "aliens did it." That's likely not the case, says one astrophysicist.

via Live Science http://ift.tt/2ggaoSu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου