Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Turkeys Were Tamed in Mexico 1,500 Years Ago

Archaeologists discover the earliest known evidence of turkey domestication.

via Live Science http://ift.tt/2ggKTR9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου