Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Spiritual Mind: What a Religious Experience Looks Like in the Brain

Spiritual feelings may activate the same areas of the brain as other rewarding and pleasurable experiences, like love, sex and drugs.

via Live Science http://ift.tt/2fOpU9e

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου