Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Hair Ball! How Cats' Tongues Get Them So Clean

Cats' tongues are covered in mysterious spines, and a group of engineers has found that the teensy structures are shaped like claws and work like Velcro to clean.

via Live Science http://ift.tt/2gzGqqW

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου