Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

The Nile: Longest River in the World

The Nile River is considered the longest river in the world, but its actual length is a matter of debate.

via Live Science http://ift.tt/2fOtXCp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου