Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Quantum Effect Predicted In 1930s Possibly Observed For First Time | Video

The effect, called vacuum birefringence, comes from the theory of quantum electrodynamics (QED) and predicts that strong magnetic fields could polarize light in a vacuum.

via Live Science http://ift.tt/2fEiKpx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου