Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

New Pyramid in Antarctica? Not Quite, Say Geologists

An Antarctic mountain with a unique, pyramid-like shape is suddenly internet-famous, with theorists contemplating its origin. Some are wondering whether an ancient civilization created it, and others are speculating about the involvement of aliens.

via Live Science http://ift.tt/2gENuUt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου