Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

'Miniantibodies' Reduce Inflammation and Pain

Inflammation is an essential part of the immune system, but too much of it over time can lead to problems. Now, researchers have found a new way to fight it.

via Live Science http://ift.tt/2g4YxFU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου