Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Sweat Detectors? Tiny Sensors Use Perspiration to Track Health

These adhesive sensors can read what's going on in your body based on your sweat, and could eventually provide an alternative to blood tests, according to researchers.

via Live Science http://ift.tt/2ftkLox

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου