Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Tiny 'Black Magic' Satellite Packs Origami-Like Radar Dish

NASA challenged engineers to pack an entire satellite dish into a cereal box with Radar in a CubeSat (RainCube), a technology-demonstration mission scheduled for launch in 2018 that will measure rain and snowfall on Earth from space.

via Live Science http://ift.tt/2gOiZP4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου