Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Is the Smartphone Ruining Your Relationship?

Phone snubbing, or 'phubbing,' has become a real relationship downer.

via Live Science http://ift.tt/2gVBLnt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου