Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Weather vs. Climate: Why Trump's Global Warming Stance Is Flawed

Is there reason to doubt climate change because some of the nation's hottest days happened in 1898, as President-elect Donald Trump told the New York Times in an interview yesterday?

via Live Science http://ift.tt/2f7WPXH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου