Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Ant Overlords? Supercolony in Ethiopian Forests Set to Invade Globe

A species of ant found in Ethiopia may have some of the key behaviors needed to form an invasive supercolony, research suggests.

via Live Science http://ift.tt/2gAHqzi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου