Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

'Lover' Cockroaches Grow Bigger Testicles to Woo Mates

Madagascar hissing cockroaches can change physical characteristics to become lovers or fighters.

via Live Science http://ift.tt/2fYhM3L

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου