Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ravenous 14-Foot Python Caught with 3 Deer in Its Gut

A Burmese python in the Everglades with a penchant for venison gulped down three whole deer — one doe and two fawns — before wildlife officials captured and euthanized it, a new study reveals.

via Live Science http://ift.tt/2gxLZab

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου