Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

27 Devastating Infectious Diseases

Contagious diseases have shaped human history and they remain with us. Here's a look at some doozies, from ebola and dengue to the more recent Zika virus and CJD.

via Live Science http://ift.tt/RnaZih

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου