Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

3D-Printed 'Lego' Bricks Could Bend Sound into Acoustic Holograms

3D-printed bricks that look like Lego pieces could provide a simple, low-cost way of creating acoustic holograms — 3D shapes and structures made of sound — for applications as varied as entertainment, medicine or wireless charging.

via Live Science http://ift.tt/2eXzNkJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου