Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Aging Bonobos Become Farsighted, Just Like Humans

Much as people adopt reading glasses as they grow older, aging bonobos also show signs of developing difficulty in seeing close-up.

via Live Science http://ift.tt/2fcne5h

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου