Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Ancient Inscriptions Show Life Once Flourished in Jordan's 'Black Desert'

The discovery of thousands of rocks inscribed with artwork suggests that Jordan's Jebel Qurma region once had trees, wildlife and a sizable human population.

via Live Science http://ift.tt/2fjl1EA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου