Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

'Baby Universe' In The Palm Of Your Hand With 3D Print | Video

The oldest light in the Universe, known as the cosmic microwave background, is now available to be 3D printed for study. Dr. Dave Clements, a co-author of the study "Cosmic sculpture: a new way to visualise the cosmic microwave background" explains.

via Live Science http://ift.tt/2fdTl13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου