Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Built by the Huns? Ancient Stone Monuments Discovered Along Caspian

A massive, 1,500-year-old stone complex that may have been built by nomad tribes has been discovered near the eastern shore of the Caspian Sea in Kazakhstan.

via Live Science http://ift.tt/2fqmXf4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου