Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Chernobyl Bubble: How a Giant Arch Will Seal Nuclear Site

To safely entomb the radioactive wreckage of Chernobyl, the site of the worst nuclear accident in history, a mobile metal arch taller than the Statue of Liberty — the largest man-made object ever to move on land — is now sliding over the ruins.

via Live Science http://ift.tt/2g63kri

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου