Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Crater Lake: Deepest Lake in U.S.

Crater Lake in Oregon, known for its vibrant blue color and purity, is the deepest lake in the United States.

via Live Science http://www.livescience.com/56796-crater-lake.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου