Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Dave the Giant Earthworm Sets Record in UK, World

The 16-inch-long earthworm will become part of the collection at the Natural History Museum in London.

via Live Science http://www.livescience.com/56812-longest-heaviest-earthworm-world-record.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου