Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Electronic E.T.: Intelligent Aliens Are Likely Machines

Any intelligent aliens humans manage to contact probably won't look much like you or me, or the squid-like creatures in the new film "Arrival."

via Live Science http://ift.tt/2fO9OKW

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου