Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Facts About the Giant Ground Sloth

Giant ground sloths were large, lumbering beasts that lived in the Americas during the Ice Age. Thomas Jefferson is credited with discovering one species.

via Live Science http://ift.tt/2fao1RJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου