Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Facts About Great Salt Lake

Great Salt Lake is the largest lake west of the Mississippi River and the largest salt lake in the Western Hemisphere.

via Live Science http://ift.tt/2gtpbvL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου