Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Fearsome Malagasy Dinosaur Remained a Pipsqueak Most of Its Life

A fearsome carnivorous dinosaur known for eating its own kind wasn't that large — it weighed about as much as a hefty crocodile. But the creature took more than 20 years to reach its full size, making it one of the slowest growing dinosaurs of its kind.

via Live Science http://ift.tt/2fhesjs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου