Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

First-Ever Madagascar Dolphin Fossil Discovered

A single fossilized backbone is the first evidence on record that dolphins once swam around the waters of ancient Madagascar, a new study says.

via Live Science http://ift.tt/2frlfrl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου