Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

How Rare Is a Supermoon, Really?

Full moons are good reason to look up – and the one on Nov. 14 is no exception. But here's why you likely won't see something shockingly different from other full moons you've observed over the years.

via Live Science http://www.livescience.com/56793-how-rare-is-a-supermoon.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου