Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Hypersonic Flight Is Coming: Will the US Lead the Way?

The world is at the start of a renaissance in hypersonic flight that will transform aviation, but the effort will need steady commitment and funding if the United States wants to lead the way, congressional leaders and industry officials said.

via Live Science http://ift.tt/2f9XAhE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου