Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

iPad Game Helps Treat Lazy Eye in Kids

Kids with lazy eye — or amblyopia, the medical term for the condition — may improve their vision by playing a specially designed iPad game, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2fIWcDi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου