Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

James Webb Telescope's Marvelous Telescope Element Is Complete | Video

The next generation space telescope's backplane structure, gold-plated mirrors and instruments have been assembled. Next stop is NASA's Johnson Space Center for further testing.

via Live Science http://ift.tt/2eofnAH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου