Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Marijuana-Like Drugs May Offer Addiction-Free Pain Relief

Scientists have turned to marijuana-like synthetic compounds to provide opioid-like pain relief without the risk of addiction or a high.

via Live Science http://ift.tt/2f0R7ow

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου