Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Mercury Is Shrinking

Astronomers have discovered a large valley on Mercury that provides further evidence for the planet's shrinkage — an odd phenomenon that has been the topic of debate for decades.

via Live Science http://ift.tt/2g2ND49

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου