Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Mixing Energy Drinks with Alcohol Causes Brain Changes in Mice

Mice that were given energy drinks along with alcohol had changes in their brains similar to those seen in mice given cocaine.

via Live Science http://ift.tt/2eagmRQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου