Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Morphing Wings Are 1st Step Toward Bird-Like Aircraft

Bendable, morphing wings covered with overlapping pieces resembling scales or feathers could be used to build more agile, fuel-efficient aircraft, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2ePUoam

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου