Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Pocket-Size Device Lets You Print from Anywhere

A new mobile robotic printer that is only a little bigger than three stacked hockey pucks will enable people to print anywhere and on any size page of paper.

via Live Science http://ift.tt/2f1X1Gh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου