Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Saber-Toothed Cat Had a Huge Skull, But a Puny Bite

The biggest saber-toothed cat skull ever found is helping scientists understand the range of killing techniques used by these extinct and fearsome predators.

via Live Science http://ift.tt/2fyttgL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου