Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Seabirds' Plastic-Eating Habits Remain Puzzling

Imagine that you are constantly eating, but slowly starving to death. Hundreds of species of marine mammals, fish, birds, and sea turtles face this risk every day when they mistake plastic debris for food.

via Live Science http://www.livescience.com/56815-why-do-seabirds-eat-plastic.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου