Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Stranger Pings: Weird Noise Coming from Arctic Seafloor

The Canadian Department of National Defence was informed of the strange noises and investigated the ping's origin, to no avail.

via Live Science http://ift.tt/2efkPaN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου