Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Super-Duper Moon: How to See Sunday's Historic Full Moon

Prepare to be dazzled with the luminous light of a supermoon as it ascends into the sky tonight (Nov. 13), marking the closest a full moon has been to Earth in almost 69 years, according to NASA.

via Live Science http://ift.tt/2errY89

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου