Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Teensy, Eyeless Worms Have Completely New Light-Detecting Cells

It may sound like a mutant superhero power, but a tiny, eyeless roundworm has a new type of light-detecting cell in its eye. And the photoreceptor is 50 times more efficient at capturing light than its counterpart in the human eye is, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2eKF00h

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου