Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

The Future of Space: Top Issues Facing President-Elect Donald Trump

Here's a look at some of the most pressing space issues that President-elect Trump may face, from the direction of NASA's human-spaceflight program to the regulation of asteroid mining.

via Live Science http://www.livescience.com/56801-space-policy-issues-facing-president-donald-trump.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου